NOVO! Kompletna rendgen dijagnostika od sada je dostupna u UNIDENT stomatološkoj ordinaciji!

  • RTG cijele vilice
  • RTG sinusa
  • RTG donjoviličnih zglobova
  • Pojedinačni ciljani RTG zuba

PONOSNI ŠTO SMO JEDNA OD RIJETKIH ORDINACIJA KOJE U SVOM SASTAVU IMAJU KOMPLETAN RTG KABINET

0 comments on “NOVO! Kompletna rendgen dijagnostika od sada je dostupna u UNIDENT stomatološkoj ordinaciji!

Comments are closed.